Mobildækning i Danmark

I takt med vores stigende forbrug af mobiler, der anvendes til kommunikation, køb, salg, internetsøgning, streaming, film og mange andre gøremål, er vi afhængige af, at vi altid har optimal dækning. Dårligt mobilsignal kan betyde afbrudte telefonsamtaler, forringet kvalitet på mobilens basisfunktioner og forsinkelser, når vi vil bruge internettet, høre musik eller spille spil.
Herunder kan du læse mere om, hvad du skal gøre, når du vil undgå problemer med dårlig mobildækning, og du får råd til at komme problemet med dårlige mobilsignaler til livs.

Undersøge mobildækningen i dit boligområde

Eftersom vi anvender vores mobiler på lige fod med en computer, har det stor betydning, at vi har den optimale dækning i vores hjem. Det kan få stor økonomisk og praktisk værdi for dig, at du starter med at undersøge dækningen i dit boligområde, før du vælger mobilselskab, og før du køber ny mobil.
På denne måde sikrer du dig, at du skaber de bedste vilkår for, at du kan anvende din mobil uden problemer og uden udfordringer med nedsat hastighed.
Der er flere måder, du kan undersøge signalet på:

Bruger du Mastedatabasen.dk eller mobil-daekning.dk, kan du få overblik over, hvor der er placeret master i dit lokalområde. Placeringen samt antallet af master har en indflydelse på, hvor stærkt et signal, det er muligt for din mobil at opfange.
Du kan undersøge dækningen på din mobil (Det gælder både på Android og iPhones). Her er signalstyrken angivet i dBm. Des mere signalstyrken er i minus, des ringere er modtagerforholdene, og des tættere resultatet er på 0, des bedre mobilsignal har du.

De 3 udbydere af mobildækning og deres signaler

De 3 primære leverandører af mobildækning er henholdsvis TT ( Telia og Telenor ), 3 og TDC, som de mange små og større mobilselskaber lejer sig ind hos.
Der kan være store, lokale forskelle på, hvor god signalstyrken er hos Danmarks 3 udbydere af mobildækning. De har forskellige master placeret i hele landet, og de anvender forskellig teknologi. Den mest udbredte teknologi er 2G netværket, som er den form, alle mobilnet primært kører på. Grunden hertil er, at 2G er den ældste form for teknologi, som derfor er den udgave, der har været anvendt i længst tid.
Derudover findes der 3G og 4G netværk.

Du skal være opmærksom på din mobils signal, placeringerne af master i dit område samt udbyderes teknologi, når du vil sikre dig at have den bedste dækning.
Selvom 3G og 4G er de mest moderne former for mobilteknologi, er de endnu kun monteret på masterne i Danmarks største byer.
Læs om dækning på landet her

Det stiller krav til mobiler, når hastigheden stiger markant fra 2G til 4G. Dette betyder, at der sendes på en højere frekvens, som kan udfordre ældre mobiltelefoner i at opfange signalerne.
Der skal flere master i brug, når der anvendes den moderne 4G teknologi. Sørg for at undersøge om problemerne med dårlig mobildækning findes hos dig, eller om det skyldes ringe signal i dine omgivelser.

Hvilket netværk bruger de forskellige mobilselskaber?

TDC3 mobilTT netværk
TDC3Telia
YouseeOisterTelenor
TelmorePlentiOk mobil
FullrateZenjiCBB
CoopmobilCallMe
DLGDuKa
Happi mobilGreen speak
Home mobilGreen Tel
LokaltelefonenLebara
NettalkMinitel
Stofa mobilWaoo
 • TDC
 • TDC
 • Yousee
 • Telmore
 • Fullrate
 • Coopmobil
 • DLG
 • Happi mobil
 • Home mobil
 • Lokaltelefonen
 • Nettalk
 • Stofa mobil
 • 3 mobil
 • 3
 • Oister
 • Plenti
 • Zenji
 • Coopmobil
 • DLG
 • Happi mobil
 • Home mobil
 • Lokaltelefonen
 • Nettalk
 • Stofa mobil
 • TT netværk
 • Telia
 • Telenor
 • Ok mobil
 • CBB
 • CallMe
 • DuKa
 • Green speak
 • Green Tel
 • Lebara
 • Minitel
 • Waoo